TIJDSCHRIFTEN / MAGAZINES


'40-'45 Toen & Nu
Verschijnt vier maal per jaar.
Uitgave van S.I. Publicaties BV/Quo Vadis. (Arnhem)
Verkrijgbaar bij tijdschriftenhandelaar.
Diverse onderwerpen per uitgave.
Lijst aan te vragen bij uitgever.
Oorspronkelijke uitgave in het Engels (After the Battle).
Als voorbeeld nummer 56 met artikel over de aanslag op Rauter.

Terugblik '40-'45,
maandblad van de Documentatiegroep '40-'45.
Alleen voor leden.
Voor meer informatie :
http://www.documentatiegroep40-45.nl/


Sluit dit venster.