www.wargraves.nl

Ministerie van Defensie
Nieuwsbericht op de internetsite van het Ministerie van Defensie (www.mindef.nl).

BID bergt stoffelijke resten Britse militair;

21-08-2003

De Bergings- en Identificatiedienst (BID) van de Koninklijke Landmacht heeft op woensdag (20 augustus) de stoffelijke resten van een Britse militair uit de Tweede Wereldoorlog geborgen. Deze werden aangetroffen tijdens een minutieus onderzoek door een particulier aannemingsbedrijf naar granaten en bommen op de Schuytgraaf bij Driel, een gepland bouwterrein van een Arnhemse woonwijk. Daarbij kwamen ook diverse explosieven aan de oppervlakte.

De BID werd erbij gehaald en uiteindelijk groef adjudant Fred Bolle een compleet skelet op, met daarnaast een helm, schoenen, etensblikken, scheergerei et cetera. De resten en goederen zijn voor identificatie meegenomen naar het BID-hoofdkwartier in de Kolonel Palmkazerne te Bussum. Daar zal men trachten de dode zijn naam terug te geven.

(foto: Bergings- en Identificatiedienst).


Sluit dit venster.