www.wargraves.nl

UTRECHTS NIEUWSBLAD
8 JUNI 2004

Meer meldingen WO II-liquidaties in Culemborg.

Door Paul Bolwerk,

CULEMBORG - Het Rondeel is tijdens de Tweede Wereldoorlog wellicht ook een executieplaats geweest voor het Duitse leger. Op deze afgelegen plek zouden naar verluidt verschillende stoffelijke overschotten liggen, onder anderen van Duitse deserteurs.
Dat laten inwoners van Beusichem en Culemborg weten naar aanleiding van een publicatie, gisteren, in De Gelderlander. Hierin wordt gemeld dat de gemeente Culemborg een diepgaand onderzoek wil naar een massagraf in Het Rondeel.
Uit militaire verslagen en een getuigenverklaring komt naar voren dat het in dit geval zeer waarschijnlijk om de laatste rustplaats van dertig tot veertig Polen zou gaan.
De mannen verklaarden ontvlucht te zijn uit een Duits gevangenkamp. Ze wilden via Ede en Utrecht naar Engeland. De Polen werden in die eerste, chaotische oorlogsdagen volgens de auteurs van het boek Ede in Wapenrok door Nederlandse militairen voor spionnen aangezien, gefusilleerd en begraven.
De gemeente Culemborg heeft inmmiddels besloten de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht voor een veldonderzoek in Het Rondeel in te schakelen. Ze kunnen aan de slag op basis van een exacte aanwijzing van de plaats van het vermeende massagraf.
In de directe nabijheid zouden, aldus enkele streekbewoners, meer lijken uit de jaren '40-'45 moeten liggen.
Volgens amateur-historicus Jan van Alphen uit Deil zijn in ieder geval een Rus in Duitse krijgsdienst en een Duitse piloot standrechtelijk geŽxecuteerd in Het Rondeel.
De Rus werd volgens hem in 1944 door de Duitsers omgebracht, omdat hij zijn machinegeweer had achtergelaten aan het Waalfront.
De Duitse piloot is, aldus Van Alphen, al op de eerste oorlogsdag (10 mei 1940) bij boerderij Het Hanenest in Asch bij Buren met zijn vliegtuig neergestort.
De gevechtsvlieger is nog diezelfde dag door Nederlandse militairen naar Het Rondeel gebracht en gefusilleerd.
Het Duitse leger heeft hem uiteindelijk geborgen. De piloot ligt nu op de Duitse militaire begraafplaats in IJsselstein.


Sluit dit venster.