OORLOGSGRAVENSTICHTING

"Het is een nationale ereplicht de graven van oorlogsslachtoffers op te sporen en blijvend te onderhouden".

Deze ideŽle gedachte bleek de gevoelens van velen te vertolken en leidde op 13 september 1946 te 's-Gravenhage tot de oprichting van de Oorlogsgravenstichting (OGS). Initiatiefnemer was luitenant kolonel Dr. A. van Anrooy, een Eindhovense medicus, die als hoofd van de Dienst voor Identificatie en berging van het Ministerie van Oorlog, bij zijn werkzaamheden dagelijks in aanraking kwam met het leed, dat de oorlog in Nederland had aangericht.

Na een werkbezoek aan de toenmalige Imperial War Graves Commission te Londen was bij de heer Van Anrooy de overtuiging gegroeid, dat het dringend noodzakelijk was om ook in Nederland een dergelijke organisatie op te richten; een organisatie, die zich wereldwijd met de zorg van de Nederlandse oorlogsgraven zou gaan bezig houden. In de statuten van de stichting werden de doelstellingen als volgt omschreven:
"Inrichting, instandhouding en verzorging van graven en begraafplaatsen van na 9 mei 1940 gevallen Nederlanders, zowel militairen als burgers, die, hetzij metterdaad de vijand bestrijdende, dan wel ten gevolge van hun handelingen of houding tegenover de vijand, of ten gevolge van terreur, daarbij het leven hebben verloren".
(dus geen slachtoffers van bombardementen).

De stichting wordt gefinancierd met overheidssubsidie en bijdragen van begunstigers (o.a. legaten, collectes). Elk jaar verschijnt een jaarverslag waarin de diverse aspecten van het werk van de OGS worden weergegeven in binnen- en buitenland. Dit jaarverslag is telkens fraai uitgevoerd met duidelijke teksten en foto's.

In het Lustrumboekje van de OGS ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan (1986) staan enige aantallen waarbij we inzicht krijgen in de aantallen waarmee de OGS te maken heeft:

Oorlogsgraven in Nederland WO1 en WO2 :
13.190 Nederlanders, waarvan 6.151 in beheer OGS en 7.039 in particulier beheer.
62.300 andere nationaliteiten, waarvan 7.942 in beheer OGS en 54.358 in beheer bij betrokken landen.

Nederlandse oorlogsgraven over de wereld:
28067 bekende slachtoffers, oa. 19.967 IndonesiŽ, 2212 Thailand, 122 Zuid-Korea.
5002 onbekende slachtoffers, oa. 4887 IndonesiŽ, 103 Duitsland.
28.726 graven zijn gelegen op een OGS ereveld, 3.216 op een CWGC ereveld en 1.127 verspreid.

Ruim 125.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers waarvan de graven niet aanwijsbaar zijn, zijn opgenomen in de Gedenkboeken van de OGS. In deze Gedenkboeken zijn de omgekomenen groepsgewijs en alfabetisch gerangschikt. De OGS onderhoudt nauwe contacten met zogenaamde zusterorganisaties in het buitenland om te komen tot een vruchtbare samenwerking.(CWGC, ABMC, VDKF)
Na enige tegenslag met onder andere met de automatisering is de OGS nu ook op het internet te vinden. Donderdag 28 november 2002 nam op Paleis Soestdijk Prins Bernhard de site officeel in gebruik.
De website van de Stichting biedt de mogelijkheid het Slachtofferregister te raadplegen. Dit systeem vertegenwoordigt de uitzonderlijke functionaliteit van de website en bestaat uit gegevens van ongeveer 180.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers, van wie bij circa 55.000 tevens de grafligging is aangegeven.
Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om een bloemstuk voor een graf in IndonesiŽ en Thailand te bestellen of een reisbiljet naar de Nederlandse erevelden in Duitsland aan te vragen.

Voor nadere informatie over de OGS kunt u contact opnemen met :
Hoofdkantoor Oorlogsgravenstichting
Zeestraat 85
2518 AA Den Haag
Nederland Telefoon: (0031) 070 - 3633434
Fax : (0031) 070 - 3621546

site: www.ogs.nl
email: info@ogs.nl


Sluit dit venster.